Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Tęcza w Oławie

Poznaj bliżej naszych Podopiecznych

Strona główna > Stowarzyszenie > Nasi Podopieczni

Nasi podopieczni

Stowarzyszenie Tęcza

Naszymi podopiecznymi są osoby niepełnosprawne od urodzenia do dorosłości, szczególnie z uszkodzeniami centralnego układu nerwowego, z zespołem Downa, spectrum autyzmu, upośledzeniem psychicznym i intelektualnym, porażeniem mózgowym i innymi schorzeniami.

Obejmujemy opieką naszych podopiecznych „od maluszka do staruszka” poprzez szerokie, wielokierunkowe wsparcie procesów rehabilitacyjno-terapeutycznych w okresie od noworodka, przez okres przedszkolny, wczesnoszkolny i dorastania.  Po zakończeniu okresu edukacji nasi podopieczni mogą zostać objęci szerokim zakresem rehabilitacji zdrowotnej, społecznej i zawodowej w Warsztacie Terapii Zajęciowej a następnie mogą podjąć pracę w Zakładzie Aktywności Zawodowej, w której poza integracją społeczną, rehabilitacją zawodową również prowadzona jest rehabilitacja zdrowotna.

Ten kompleksowy zakres pomocy naszym podopiecznym ma ogromny wpływ na całokształt ich funkcjonowania. Pomaga im  rozpocząć i kontynuować  naukę, rozwijać pasje, funkcjonować samodzielnie w społeczeństwie , cieszyć się życiem.

Naszą największą radością jest ich uśmiech, postępy, samodzielność, poprawa stanu zdrowia.

ZBIERAMY NA WYPOSAŻENIE
DO NOWO OTWIERANEJ PLACÓWKI !

Pomóż osiągnąć SAMOdzielność naszym podopiecznym

- nie mogą zostać z tym SAMI.
Możesz mieć wpływ na zmianę ich rzeczywistości.
POMÓŻ !

Już teraz możesz pomóc Podopiecznym naszego Stowarzyszenia w walce o zdrowie.

Stowarzyszenie Tęcza

Jak możesz pomóc

50zł*

* średni koszt 30 min. sesji terapeutycznej

100zł*

* średni koszt 1 godz. sesji terapeutycznej

400zł*

* średni miesięczny koszt terapii jednego podopiecznego

Dzięki Tobie możemy pomagać. Dziękujemy!

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami:

Imię i nazwisko

71 303 81 00, 603 238 631

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Tęcza" w Oławie

ul. 3 Maja 18j/u-18l/u, 55-200 Oława

recepcja - 782370943

biuro - 782371728

e-mail: zarzad@tecza-olawa.pl

REGON: 930955414
NIP: 9121471513
KRS: 0000083236

Skip to content