Darowizna dla Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Tęcza” w Oławie

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Tęcza” w Oławie od 22 lat zajmuje  się rehabilitacją niepełnosprawnych dzieci i młodzieży głównie ze schorzeniami centralnego układu nerwowego tj. zespół Downa, autyzm, porażenie mózgowe i inne. Dzięki rehabilitacji prowadzonej od urodzenia w Stowarzyszeniu, setki dzieci mogły podjąć naukę w szkole czy innej placówce edukacyjnej. Wspomóż nasze Stowarzyszenie  dowolną kwotą !

Kategoria:

    Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Tęcza” w Oławie od 22 lat zajmuje  się rehabilitacją niepełnosprawnych dzieci i młodzieży głównie ze schorzeniami centralnego układu nerwowego tj. zespół downa, autyzm, porażenie mózgowe i inne. Dzięki rehabilitacji prowadzonej od urodzenia w Stowarzyszeniu setki dzieci mogły podjąć naukę w szkole czy innej placówce edukacyjnej.

Po zakończeniu edukacji ( zazwyczaj w wieku 24 lat) niepełnosprawne osoby dorosłe zostają bez perspektyw na przyszłość. Zostają poza „systemem”. Jeżeli nie podejmą żadnej aktywności społecznej albo zawodowej dochodzi do pogorszenia ich stanu zdrowia, wycofania i wykluczenia.

My nie możemy na to pozwolić. Często byliśmy z nimi jak stawiali pierwsze kroki.

To dla nich i ich rodzin tworzymy miejsce, w którym poza rehabilitacją ruchową, wsparciem medycznym, psychologicznym uruchamiamy Warsztaty Terapii Zajęciowej i Zakład Aktywności Zawodowej. Będą to placówki, w których będziemy uczyć ich samodzielności, współpracy, bycia w społeczeństwie ale również stworzymy we własnym lokalu gastronomicznym i firmie  porządkowej 24 miejsca pracy.

Już w czerwcu skończy się adaptacja budynku. Mamy budynek, podstawowe wyposażenie. Żeby uruchomić to wspaniałe miejsce budowania samodzielności  potrzebujemy zakupić niezbędne maszyny, urządzenia i materiały.

Takie osoby jak Dominika i Mateusz bardzo potrzebują tego miejsca.

Pomóż im osiągnąć SAMOdzielność – Nie mogą zostać z tym SAMI. Możesz mieć wpływ na zmianę ich rzeczywistości.

Pomóż!

Skip to content