Od 14.04. 2023r. rusza rekrutacja do projektu „ Aktywny tęczowy świat-rehabilitacja osób niepełnosprawnych z województwa dolnośląskiego i opolskiego w latach 2023-2026”. Projekt będzie dofinansowany ze środków PFRON.

Oferta skierowana jest do 80 niepełnosprawnych dzieci w wieku od 0 do 18 r.ż, posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, mieszkających na terenie woj. dolnośląskiego i opolskiego.

W projekcie  każdy podopieczny otrzyma wsparcie w postaci 3 form terapii, indywidualnych spośród wybranych:

  • rehabilitacja ruchowa,
  • integracja sensoryczna (SI)
  • logopedia
  • komunikacja alternatywna
  • terapia ręki
  • terapia pedagogiczna

Dla każdego uczestnika projektu zostanie utworzony na początku Indywidulany Plan Działania, w którym zostaną określone indywidualne cele terapii, których ocena nastąpi na zakończenie projektu. Każdy uczestnik zrealizuje 96 sesji terapeutyczno-rehabilitacyjnych  po 45 min.  w ciągu roku. Rodzaj terapii zostanie przydzielony uczestnikowi w procesie rekrutacji.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o dostarczenie wypełnionych dokumentów  (do pobrania na stronie internetowej www.tecza-olawa.pl lub w siedzibie Stowarzyszenia

wraz z oryginałem orzeczenia o niepełnosprawności (do wglądu i wykonania kserokopii) w terminie od 17.04.2023 do 21.04.2023 r. w godz. 7.30 – 18.00.

Pliki do pobrania:

Karta zgłoszenia PFRON        Klauzula dla beneficjentow PFRON       Regulamin PFRON

Skip to content