ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

Ważnym elementem rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych jest aktywizacja zawodowa, która w zdecydowany sposób poprawia jakość życia tych osób, przygotowuje do funkcjonowania w otwartym środowisku, pomaga w realizacji pełnego, niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia na miarę indywidualnych możliwości  oraz przeciwdziała wykluczeniu społecznemu.

Polski model rehabilitacji zawodowej zakłada, że rehabilitacja ta może być realizowana w co najmniej jednym obszarze zatrudnienia: w warsztatach terapii zajęciowej, zakładach aktywności zawodowej, zakładach pracy chronionej i na otwartym rynku pracy. Rozwiązaniem modelowym jest stopniowe przechodzenie osoby niepełnosprawnej przez poszczególne obszary zatrudnienia. Obszary te są traktowane jako etapy do pełnej rehabilitacji zawodowej osoby niepełnosprawnej. Oznacza to, że osoba niepełnosprawna powinna być poddawana rehabilitacji zawodowej w zorganizowanym systemie utworzonym przynajmniej przez warsztaty terapii zajęciowej, zakłady aktywności zawodowej i zakłady pracy chronionej.

W  ramach oławskiego ZAZ zostanie utworzony   nowoczesny lokal gastronomiczny, który będzie oferował obiady dla mieszkańców  , usługi cateringowe  i organizację imprez okolicznościowych oraz usługi porządkowe.

W ZAZ znajdą zatrudnienie na umowę o pracę 24 osoby niepełnosprawne zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną.

Osoby niepełnosprawne pracujące w ZAZ będą zatrudnione na umowę o pracę. Podczas pracy będzie  zagwarantowana stała opieka medyczna, wsparcie  instruktorów i rehabilitantów.

Wszystkie stanowiska będą dostosowane do indywidualnych potrzeb niepełnosprawnych pracowników. W całym procesie rehabilitacyjnym osoby będą przechodziły szkolenia w zakresie doradztwa zawodowego, poszukiwania pracy na otwartym rynku, autoprezentacji i radzenia sobie ze stresem.

Dochody z działalności będą przeznaczone m.in. na usprawnienie i dodatkowe oprzyrządowanie stanowisk pracy, wspomagające samodzielne funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w zakładzie pracy, dokształcanie, przekwalifikowanie i szkolenie osób niepełnosprawnych, rekreację i uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu kulturalnym, pomoc w zaspokajaniu innych potrzeb socjalnych i związanych z rehabilitacją społeczną zatrudnionych osób niepełnosprawnych.

 

 

 

 

Skip to content