Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Tęcza w Oławie

Akcje i kampanie, jakie organizujemy

Charytatywny piknik motocyklowy

Charytatywny Piknik Motocyklowy „Tęczowym Szlakiem” – impreza organizowana corocznie od 12 lat i jest na stałe wpisana do kalendarza imprez w Oławie. Program pikniku jest bardzo atrakcyjny : przejażdżki motocyklowe, zamki dmuchane, paintball, kiermasz taniej książki, zabawa w pianie, pokaz akcji ratownictwa, znakowanie rowerów, „tęczowe fanty”, aukcja charytatywna, domowe wypieki, gastronomia. Impreza przyciąga tłumy mieszkańców. Organizacja fantów i aukcji wymaga zaangażowania i udziału partnerów biznesowych.

Impreza ma na celu integrację środowisk osób niepełnosprawnych, okazję do spotkania rodzin, wymiany doświadczeń i wspólnej zabawy. Piknik to również okazja do pozyskania środków finansowych niezbędnych do realizacji misji stowarzyszenia.

 

Pit-nik pod Tęczą

Akcja organizowana od 2010 roku podczas, której  wspieramy mieszkańców w corocznym wypełnianiu zeznań podatkowych, w akcję zaangażowane są profesjonalne biura rachunkowe i pracownicy Urzędu Skarbowego; podatnicy korzystający z bezpłatnych usług  przekazują 1% podatku na rzecz SPD „Tęcza” w Oławie.

 

Tęczowe zawody jeździeckie

Rokrocznie (od ponad 10 lat)  z grupy uczestników zajęć hipoterapeutycznych wybierana jest 10 osobowa reprezentacja, która podczas  zawodów wykonuje konno przejazd przez przeszkody; uczestnicy ubrani są w stroje dżokeja; zawody przyciągają całe rodziny osób niepełnosprawnych, sąsiadów, znajomych. Impreza ma charakter otwarty dla wszystkich mieszkańców.

Dla dzieci stanowią niesamowitą radość i motywację, dla rodziców ogromne, pozytywne przeżycie  i wielką dumę z dzieci. Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy i nagrody

W organizację  zawodów zaangażowani są rodzice, pracownicy, wolontariusze, partnerzy biznesowi (m.in. Klub Jeździectwa Sportowego „W siodle”, Bank Spółdzielczy).

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami:

782370943

 782371728

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Tęcza" w Oławie

ul. 3 Maja 18j/u-18l/u, 55-200 Oława

recepcja - 782370943

biuro - 782371728

e-mail: zarzad@tecza-olawa.pl

REGON: 930955414
NIP: 9121471513
KRS: 0000083236

Skip to content