Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Tęcza w Oławie

Poznaj bliżej nasz zespół
Strona główna > Stowarzyszenie > Nasz zespół

Nasz zespół

Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Tęcza” w Oławie

Wiesława Pohoriło

Prezes zarządu

Miriam Daniluk

Wiceprezes Zarządu

Violetta Piątkowska

Sekretarz Zarządu

Jarosław Marciniak

Skarbnik Zarządu

Beata Górska

Członek Zarządu

Edyta Kowalczuk

Członek Zarządu

Edyta Smyrak

Członek Zarządu

Kadra zarządzająca

Prezes Stowarzyszenia
Wiesława Pohoriło
Prezes Stowarzyszenia
Violetta Piatkowska
Violetta Piątkowska
Manager/fundraiser.

Kierownik Ośrodka Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego

Recepcja

Adrianna Żytecka-Bartosik
Adrianna Żytecka-Bartosik
Kierownik recepcji.
Ewelina Puzio
Pracownik administracyjno-biurowy.
Katarzyna Lewczyk
Pracownik administracyjno-biurowy.

Terapeuci

Rehabilitacja ruchowa/Integracja sensoryczna

Adrianna Suchocka
Wykształcenie

Absolwentka Wydziału Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Zakres działania

Praktyka zawodowa od 2001 roku. Specjalizuje się w diagnostyce i rehabilitacji niemowląt i dzieci, w szczególności wcześniaków. W swojej pracy stosuje cały wachlarz metod terapeutycznych. Specjalizuje się również w rehabilitacji i nauce pływania niemowląt i dzieci metodą Halliwick w wodzie.

Wybrane kursy i szkolenia

* NDT – Bobath, z rozszerzeniem o kurs Baby Bobath;
* Masaż Shantala
* Kinesjotaping
* diagnostyka pod kątem rozwoju Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej
* diagnostyka Matoda Prechtla ( wcześniaki i niemowlęta do 15 tyg. życia)

Marta Orzechowska
Wykształcenie

Mgr fizjoterapii, absolwentka
Akademii Wychowania
Fizycznego we Wrocławiu na kierunku Fizjoterapia.

Zakres działania

Specjalizuje się w pracy z niemowlakami oraz starszymi dziećmi. Pierwsze doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywałam w 2012 roku w Ośrodku Hipoterapii i Terapii NDT-Bobath “Sobieska”, gdzie uzyskałam tytuł instruktora rekreacji ruchowej z hipoterapii, następnie rozpoczęłam pracę w Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Tęcza w Oławie. Cały czas podnoszę swoje kwalifikacje robiąc wiele szkoleń i kursów

Wybrane kursy i szkolenia

-Terapia Neurorozwojowa NDT Boabth kurs podstawowy jak i Kurs Diagnostyki i Terapii neurorozwojowej Niemowląt

-Terapia manualna u dzieci

-Terapia tkanek miękkich w pediatrii

– PNF

-Gimnastyka dla kobiet w ciąży

-Basic and advance level kinesitaping course

-Kurs podstawowy Halliwick

-Neurorozwojowa diagnostyka i terapia niemowląt i dzieci starszych z zaburzeniami ośrodkowego układu nerwowego

Anna Drużbicka
Wykształcenie

Mgr fizjoterapii , absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu na wydziale Fizjoterapia.
Certyfikowany terapeuta metody FITS i Integracji Sensorycznej.

Zakres działania

Specjalizuje się w diagnostyce i terapii skolioz oraz w leczeniu wad postawy ( dysfunkcje w obrębie stóp i kolan, asymetrie tułowia, wady klatki piersiowej).Pracuje z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami na poziomie integracji sensorycznej.

Wybrane kursy i szkolenia

– Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz FITS
– Integracja Sensoryczna I I II stopnia
– PNF podstawowy
– PNF w pediatrii
– Kinesiology taping podstawowy
– Kinesiology taping w pediatrii
– Terapia ręki i ergoterapia w pediatrii oraz ich wpływ na rozwój dzieci z grupy ryzyka
– terapia taktylna wg dr Swietłany Masgutowej

Agata Słobodecka
Wykształcenie

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wydział Fizjoterapii

Zakres działania

Od 14 lat pracuje w spdtecza w Olawie , specjalizuje sie w pracy z dziecmi z uszkodzeniami ukladu nerwowego. Na co dzien pracuje z dziecmi z zaburzeniami integracji sensorycznej, wadami postawy

Wybrane kursy i szkolenia

Kurs Integracji Sensorycznej I i II stopnia
Kurs Terapii Cranio – Sacralnej (Terapia Czaszkowo- Krzyżowa) „The Upledger Institute”
Kurs Terapii Cranio – Sacralnej Manipulacje Wisceralne „The Upledger Institute”
Kurs PNF
Kurs PNF w Pediatrii
Kinesiotaping w Pediatrii
Kurs Terapii Ręki
Kurs Terapia tkanek miękkich w pediatrii
Kurs Skolioza w aspekcie neurokinezjologicznym
Kurs Metody wspomagania rozwoju dzieci wg Sally Goddard
Kurs Masażu Shantala
Kurs Metody Weroniki Sherbone
Kurs nauki pływania osób niepełnosprawnych wg Metody Hallwick
Kurs „Wczesne wspomaganie i rehabilitacja dzieci ryzyka” na Akademii Medycznej
Warsztaty z zastosowaniem ustno- twarzowej terapii regulacyjnej według koncepcji Castillo Moralesa

Anna Bartoszewska
Anna Bartoszewska
Wykształcenie

Magister fizjoterapii, absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Zakres działania

Zajmuje się oceną rozwoju motorycznego niemowląt, terapią dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniami neurologicznymi, oraz chorobami genetycznymi, mięśniowymi. Rodzicom niemowląt pomaga wspierać ich harmonijny rozwój  poprzez naukę przyjaznej pielęgnacji. Pracuję ze starszymi dziećmi, u których stwierdzono wady postawy.

Wybrane kursy i szkolenia

*neurodiagnostyka niemowląt i dzieci

*NDT-Bobath

*rehabilitacja w zaburzeniach rozwojowych niemowląt od 0-12 miesięcy

*masaż tkanek głębokich

*trójpłaszczyznowa terapia manualna wad stóp u dzieci na podstawach neurofizjologicznych – metoda „Zukunft-Huber”

*kinesiotaping

*skolioza w aspekcie neurokinezjologicznym

*terapia tkanek miękkich w pediatrii.

Agnieszka Gęsior
Wykształcenie

mgr fizjoterapii- absolwentka wydziału fizjoterapii wrocławskiej AWF

oligofrenopedagog

Ukończone kursy

1.Certyfikowany terapeuta metody Vojty

Ukończony kurs:” Zastosowanie kinezjologii rozwojowej wg Vojty u niemowląt, dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi”

2. Certyfikowany terapeuta Koncepcji Castillo-Morales

3.Certyfikowany terapeuta Integracji Sensorycznej

4.Pozostałe certyfikaty:

” Wielowymiarowa terapia manualna stóp”

“Terapia ręki”

” Nauka pływania wg Koncepcji Hallwicka”

” Nowoczesne metody fizjoterapii w praktyce”

” Terapia mięśniowo-powięziowych punktów spustowych z diagnostyką funkcjonalną narządu ruchu”

” Kurs podstawowy PNF”

Pierwsza część kursu NDT Bobath

Specjalizuje się w pracy z noworodkiem, niemowlęciem , dzieckiem starszym oraz młodzieżą z deficytami ruchowymi na tle zaburzeń neurologicznych i ortopedycznych.

Daria Ryczkowska
Wykształcenie

mgr fizjoterapii, absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Zakres działania

Zajmuję się rehabilitacją dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym. Moimi pacjentami są osoby z problemami pochodzenia neurologicznego, chorobami genetycznymi, przepukliną oponowo-rdzeniowa, autyzmem oraz wadami postawy.

Wybrane kursy i szkolenia

Instruktor Rekreacji Ruchowej – specjalność Hipoterapia
Terapeuta metody PNF
Terapeuta Integracji Sensorycznej
Terapeuta Kinesiology Taping

Alicja Krzyżowska
Alicja Krzyżowska

Wykształcenie

Mgr fizjoterapii, absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu na kierunku Fizjoterapia.

Zakres działania

Specjalizuje się w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz młodzieżą z deficytami ruchowymi na tle zaburzeń ortopedycznych i neurologicznych.

Wybrane kursy i szkolenia

– Integracja Sensoryczna
– Terapia ręki i stopy
– Terapia punktów spustowych
– Terapia blizn
– Masaż tkanek głębokich.

Alicja Krzyżowska
Marzena Mikoda

Wykształcenie

Lorem ipsum

Zakres działania

Lorem ipsum.

Wybrane kursy i szkolenia

.

Terapia logopedyczna

Jolanta Czech
Wykształcenie

Logopeda ogólny i kliniczny, technolog żywności i żywienia człowieka. Neurologopeda.

Zakres działania

Specjalista zajmujący się kształtowaniem mowy, zapobieganiem jej zaburzeniom i ich usuwaniem. Pracuje jako terapeuta mowy dzieci z zaburzeniami mowy u pacjentów z autyzmem i zespołem Aspergera, niepełnosprawnością intelektualną, niedosłuchem, mózgowym porażeniem dziecięcym, zespołem Downa, dyslalią oraz zaburzeniami dyslektycznymi. W pracy terapeutycznej dominuje metoda Dyna-Lingua M.S oparta na rozwijaniu oraz usprawnianiu mowy i myślenia.

Wybrane kursy i szkolenia

Kursy: Metoda psychostymulacyjna „ Dyna – Lingua M.S.”
Szkolenia:
W świecie dziecięcych zmysłów – sensodydaktyka. – poziom II
Kreatywne metody pracy w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej. – poziom II
Zobacz, jaki jestem. Jak wspierać indywidualny rozwój dziecka w wieku przedszkolnym? – poziom II

Terapeuta Monika Leszko
Wiktoria Wożniak
Wykształcenie

Lorem Ipsum.

Zakres działania

Lorem Ipsum.

Wybrane kursy i szkolenia

Lorem Ipsum.

Anna Damjan
Wykształcenie

Logopeda – neurologopeda kliniczny, spec. wczesnej interwencji logopedycznej, absolwentka Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Certyfikowany Specjalista Metody Tomatisa -Praktyk na Poziomie II

Zakres działania

Konsultacje oraz terapia logopedyczna i neurologopedyczna, obejmująca zaburzenia mowy i komunikacji, zaburzenia funkcji oralnych oraz zaburzenia karmienia u dzieci :
• wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dzieci z grupy wysokiego ryzyka, terapia wcześniaków;
• terapia neurologopedyczna dzieci z wadami genetycznymi i rozwojowymi;
• terapia dzieci z zaburzeniami ssania i połykania, gryzienia i żucia;
• terapia dzieci i dorosłych z porażeniem nerwu twarzowego;
• terapia dzieci z obniżonym i ze wzmożonym napięciem mięśniowym;
• terapia typowych wad wymowy w oparciu o usuwanie dysfunkcji oddychania i połykania jako najczęstszych przyczyn wad artykulacyjnych;
• terapia zaburzeń komunikacji w przebiegu chorób neurologicznych;

Wybrane kursy i szkolenia

• Terapeuta ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia;
• „Terapia ustno-twarzowa i jej wpływ na rozwój funkcji pokarmowych i mowę u dzieci z grupy ryzyka i dorosłych z zaburzeniami neurologicznymi (Moduł I i II);
• Certyfikowany terapeuta Empathy Dolls;
• Elastyczny Terapeutyczny Taping w logopedii;
• ”Zastosowanie systemu regulatorów MFS” oraz „Interdyscyplinarne podejście do zaburzeń motorycznych jamy ustnej, postawy i zaburzeń wymowy. Stymulatory funkcji motorycznych MFS”;
• „Zaburzenia mowy na tle autyzmu”;
• Terapia Integracji Sensorycznej I stopnia – neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej ;
• „Specyficzne aspekty zaburzeń mowy”;
• „Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce wg integracji
odruchów dr Sally Goddard”

Terapeuta Monika Leszko
Monika Leszko
Wykształcenie

Nauczyciel dyplomowany wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, magister terapii pedagogicznej, logopeda, certyfikowany terapeuta ręki, certyfikowany terapeuta metody Biofeedback.

Zakres działania

W stowarzyszeniu prowadzi terapię logopedyczną dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, z niepełnosprawnymi intelektualnie oraz z zaburzeniami o charakterze afazji, a także terapię metodą Biofeedback (sprzężenie zwrotne), będącą nieinwazyjną metodą terapii zwiększającą możliwości intelektualne i usprawniającą procesy poznawcze, poprawiającą efektywność pracy, ułatwiającą uzyskanie równowagi psychicznej i wyciszenia, poprawiającą samopoczucie, zwiększającą odporność na stres, wpływającą pozytywnie na ogólne funkcjonowanie pacjentów.
Pracuje również jako nauczyciel i logopeda w jednym z oławskich przedszkoli, prowadzi też rewalidację logopedyczną dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w innej placówce oświatowej.

Wybrane kursy i szkolenia

Ukończyła między innymi szkolenia: “Zaburzenia miofunkcjonalne w logopedii”, “Skuteczne metody terapeutyczne do pracy z dziećmi z zaburzeniami mowy w ujęciu holistycznym”, “Bajkoterapia w pracy z dzieckiem”, “Animator zabaw”, “Symptomy zaburzeń rozwojowych dziecka”, “Praca z dzieckiem z ryzyka dysleksji”, “Logorytmika dla smyka” i wiele innych. Wzbogaca swoje wykształcenie poprzez naukę na kierunku terapeuta zajęciowy.

Aleksandra Korycka
Anna Drużbicka
Wykształcenie

Mgr fizjoterapii , absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu na wydziale Fizjoterapia.
Certyfikowany terapeuta metody FITS i Integracji Sensorycznej.

Zakres działania

Specjalizuje się w diagnostyce i terapii skolioz oraz w leczeniu wad postawy ( dysfunkcje w obrębie stóp i kolan, asymetrie tułowia, wady klatki piersiowej).Pracuje z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami na poziomie integracji sensorycznej.

Wybrane kursy i szkolenia

– Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz FITS
– Integracja Sensoryczna I I II stopnia
– PNF podstawowy
– PNF w pediatrii
– Kinesiology taping podstawowy
– Kinesiology taping w pediatrii
– Terapia ręki i ergoterapia w pediatrii oraz ich wpływ na rozwój dzieci z grupy ryzyka
– terapia taktylna wg dr Swietłany Masgutowej

Terapia w Sali Doświadczania Świata

Dorota Targoni

Lorem Ipsum.

Agata Jakubas-Śródecka
Wykształcenie

Mgr pedagogiki specjalnej (specjalizacja: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną) i pedagogiki opiekuńczej z terapią. Absolwentka i doktorantka Instytutu Pedagogiki Specjalnej na Uniwersytecie Wrocławskim.

Zakres działania

Pedagog specjalny oraz opiekun-terapeuta. Pierwszą styczność z metodą Snoezelen miała podczas realizacji praktyk akademickich w Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Tęcza „Tęcza”. Obecnie prowadzi indywidualne zajęcia aktywizujące, wspierające i relaksacyjne na Sali mi świat”. Do jej szczególnych zainteresowań zawodowych i badawczych należy ruch self-adwokatury dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w Polsce i na świecie.

Wybrane kursy i szkolenia

– kurs Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

– Sala Doświadczania Świata – koncepcja Snoezelen i możliwości jej zastosowania

– Komunikacja alternatywna i wspomagająca

– Techniki relaksacyjne w pracy z dziećmi i młodzieżą

–  Dementia Awareness (Surrey Independent Living Council w Londynie)

Arina Wrobel
Arina Wróbel
Wykształcenie

mgr psychologii (specjalność: sądowa, kliniczna), terapeutka Snoezelen ( certyfikowane szkolenie 1-go stopnia). 

Zakres działania

Psycholog w Szkole Podstawowej. Terapeuta Snoezelen w Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom „Tęcza” w Oławie. W swojej pracy wykorzystuję elementy krótkoterminowej terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. 

Wybrane kursy i szkolenia

– Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach- kurs podstawowy (Szkolenie TSR 1 stopień) 

– Zastosowanie TSR i podejścia Eriksonowskiego w pracy z Klientem po traumie 

– Praca z młodzieżą zagrożoną samobójstwem i po próbach samobójczych

– Sala Doświadczania Świata- koncepcja Snoezelen i możliwści jej zastosowania 

– Rozpoznawanie dziecka, które doświadczyło przemocy seksualnej

Paula Juśkiewicz
Międzynarodowy Specjalista Snoezelen, od 2009 r. terapeutka Sali Doświadczania Świata. Pedagog specjalny oraz nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego. Członek i współtwórczyni polskiego oddziału Międzynarodowego Stowarzyszenia Snoezelen ISNA-MSE. Pasjonatka metody Snoezelen. Zajmuje się profesjonalnym aranżowaniem przestrzeni Sal Doświadczania Świata i doborem jej wyposażenia z uwzględnieniem potrzeb osób z niej korzystających. Prowadzi indywidualne
zajęcia polisensoryczne w Sali Doświadczania Świata z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi z różnymi niepełnosprawnościami, a także tematyczne zajęcia dla grup zorganizowanych. Swoimi doświadczeniami dzieli się ze środowiskiem terapeutycznym podczas prowadzonych szkoleń z zakresu metody Snoezelen oraz konferencji naukowych. Od lat współtworzy i kieruje Drużyną Harcerską Nieprzetartego Szlaku, w skład której wchodzą zarówno dzieci, jak i dorośli z różnymi niepełnosprawnościami. Dodatkowe kursy, m.in.: Integracji Sensorycznej, Stymulacji Sensorycznej wg C. Delacato, Szkolnego Programu Interwencyjnego – Integracji Odruchów Sally Goddard-Blythe, Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Komunikacji Alternatywnej, Makatonu, Polskiego Języka Migowego

Terapia pedagogiczna

Zbigniew Kowerczyk
Wykształcenie

Mgr pedagogiki specjalnej

– tyflopedagog

– oligofrenopedagog

stopień awansu zawodowego – nauczyciel dyplomowany

Zakres działania

Od 1989 roku nieprzerwanie prowadzi pracę wychowawczo – rewalidacyjną z osobami dotkniętymi zaburzeniami widzenia.
Od 2006 r – rewalidację dzieci i młodzieży o różnych stopniach upośledzeń umysłowych, a także terapię pedagogiczną z uczniami o rozmaitych nieprawidłowościach rozwoju i zachowania (m. in. stymulowanie ogólnego rozwoju – umysłowego, psychicznego, emocjonalnego i poznawczego, korygowanie zaburzonych sfer, wzmacnianie pozytywne, dodawanie wiary we własne możliwości, wyrabianie odpowiedniego podejścia do obowiązków szkolnych, syntetyczności i odpowiedniej motywacji do pracy, ułatwianie opanowania materiału przewidzianego na danym etapie edukacyjnym.

Wybrane kursy i szkolenia

Warsztaty szkoleniowe: „Wczesna interwencja z zastosowaniem ustno – twarzowej terapii regulacyjnej według koncepcji Castillo – Moralesa”,
Kurs instruktażowy dla kierowników wycieczek.

Terapeuta Maria Hojko
Maria Hojko
Wykształcenie

Magister psychologii, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. Studia Podyplomowe – przygotowanie pedagogiczne. Absolwentka Szkoły Pomocy Psychologicznej w Ośrodku Edukacji Psychologicznej.

Zakres działania

Pracuje z dziećmi w wieku od 3 lat i ich rodzicami. Zdobywała doświadczenie w szkołach podstawowych, przedszkolu oraz gabinecie. Pracuje zarówno z dziećmi prowadząc terapię, jak i z rodzicami w ramach konsultacji rodzicielskich.

Kursy i szkolenia

* Trener Umiejętności Społecznych 

* Trener Kontroli Złości 

* EEG Biofeedback 

* II edycje Szkoły Konsultacji w duchu Rodzicielstwa Bliskości

* STER na ACT: elementy terapii akceptacji i zaangażowania (ACT) w pracy z dziećmi i młodzieżą

* Trener Programów Profilaktycznych: Przyjaciele Zippiego, Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej, Unplugged

Aleksandra Kazimierczak
Wykształcenie

Lorem Ipsum

Aleksandra Jaślan
Wykształcenie

Lorem Ipsum

Magdalena Filip
Wykształcenie

Lorem Ipsum

Terapia psychologiczna

Arina Wrobel
Arina Wróbel
Wykształcenie

mgr psychologii (specjalność: sądowa, kliniczna), terapeutka Snoezelen ( certyfikowane szkolenie 1-go stopnia). 

Zakres działania

Psycholog w Szkole Podstawowej. Terapeuta Snoezelen w Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom „Tęcza” w Oławie. W swojej pracy wykorzystuję elementy krótkoterminowej terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. 

Wybrane kursy i szkolenia

– Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach- kurs podstawowy (Szkolenie TSR 1 stopień) 

– Zastosowanie TSR i podejścia Eriksonowskiego w pracy z Klientem po traumie 

– Praca z młodzieżą zagrożoną samobójstwem i po próbach samobójczych

– Sala Doświadczania Świata- koncepcja Snoezelen i możliwści jej zastosowania 

– Rozpoznawanie dziecka, które doświadczyło przemocy seksualnej

Terapeuta Miriam Daniluk
Miriam Daniluk
Wykształcenie:

Uniwersttet Wrocławski: mgr Socjologii; Kierunek Praca socjalna i słuzby społeczne

Uniwerstyet Adama Mickiewicza w Poznaniu: Seksuologia kliniczna, Opiniowanie, Edukacja, Terapia

Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University: mgr Psychologia; Psychologia Kliniczna V rok studiów.

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu – Filologia Angielska; licencjat PRK 6 

Wrocławska Fundacja Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii – Całosciowy kurs psychoterapii Akredytowany w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym. 4 letnie studia podyplomowe w trakcie realizacji.

Wybrane szkolenia:

Fundacja JIM – TUS, Czyli Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci z Autyzmem

Ośrodek kształcenia nauczycieli Cognitus -Certyfikowany Trener Umiejętności Społecznych

Certyfikat TUS – Szkolenie prowadzone przez mgr Katarzynę Światkowską

Zakazy, Nagany, Pochwały – Kara i Nagroda w relacji z dzieckiem: Szkolenie prowadzone przez mgr Magdalena Morchat

Ośrodek Psychoterapii Mały Książe-„Setting w pudełku – o psychoterapii psychodynamicznej dzieci”. 

Trener by Trener – kurs przeprowadzony przez Kontekst HR (120 godzin)

..i wiele innych ☺ 

Staż:

Centrum Pomocy Seksuologicznej we Wrocławiu.

Zakres działania:

Grupowe Treningi Umiejętności Społecznych,

Indywidualne konsultacje socjoterapeutyczne,

Diagnoza i terapia seksuologiczna,

Edukacja seksualna,

Ilona Bazylewicz-Siekierka
Ilona Bazylewicz-Siekierka
Wykształcenie

– Psycholog ze specjalnością kliniczną, absolwentka Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu.

– Pedagog ze specjalnością edukacja dorosłych, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zakres działania

Specjalizująca się w pracy z młodzieżą oraz dorosłymi. Posiadająca doświadczenie w udzielaniu wsparcia psychologicznego wśród osób borykającymi się z różnymi kryzysami, z doświadczającymi objawów psychotycznych w przebiegu zaburzeń ze spektrum schizofrenii,  z osobami chorującymi na zaburzenia nastroju takie jak depresja, choroba afektywna dwubiegunowa, zaburzenia lękowe.
W pracy z osobami w spektrum autyzmu, z młodzieżą dokonująca samookaleczeń oraz przejawiającą zachowania niedostosowane społecznie. W prowadzeniu grup terapeutycznych dla osób borykającymi się z zaburzeniami psychicznymi oraz prowadzeniu treningów rozwoju funkcji poznawczych takich jak np. pamięć, koncentracja. Pełniąca funkcję Prezesa w Stowarzyszeniu Eutymia zajmującym się tematyką zdrowia psychicznego.

Wybrane kursy i szkolenia

·        Trener Funkcji Poznawczych.

·        Diagnoza i terapia zaburzeń afektywnych – depresja, mania.

·        Terapia poznawczo-behawioralna w zaburzeniach psychotycznych.

·        Praca z młodzieżą z tendencjami suicydalnymi. Terapia samouszkodzeń.

·        Praca z pacjentem z lękiem uogólnionym.

·        Techniki CBT w pracy z pacjentem dorosłym.

·        Fobie specyficzne w nurcie poznawczo – behawioralnym.

·        Zaburzenie osobowości borderline w ujęciu psychodynamicznym.

·        Zaburzenia ze spektrum autyzmu wg DSM V, diagnoza i terapia.

·        Zaburzenia seksualne- praca z obrazem ciała.

Psychoterapia

Arina Wrobel
Julia Koch-Mitka
Wykształcenie

Loremipsum

Terapeuta Miriam Daniluk
Miriam Daniluk
Wykształcenie:

Uniwersttet Wrocławski: mgr Socjologii; Kierunek Praca socjalna i słuzby społeczne

Uniwerstyet Adama Mickiewicza w Poznaniu: Seksuologia kliniczna, Opiniowanie, Edukacja, Terapia

Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University: mgr Psychologia; Psychologia Kliniczna V rok studiów.

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu – Filologia Angielska; licencjat PRK 6 

Wrocławska Fundacja Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii – Całosciowy kurs psychoterapii Akredytowany w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym. 4 letnie studia podyplomowe w trakcie realizacji.

Wybrane szkolenia:

Fundacja JIM – TUS, Czyli Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci z Autyzmem

Ośrodek kształcenia nauczycieli Cognitus -Certyfikowany Trener Umiejętności Społecznych

Certyfikat TUS – Szkolenie prowadzone przez mgr Katarzynę Światkowską

Zakazy, Nagany, Pochwały – Kara i Nagroda w relacji z dzieckiem: Szkolenie prowadzone przez mgr Magdalena Morchat

Ośrodek Psychoterapii Mały Książe-„Setting w pudełku – o psychoterapii psychodynamicznej dzieci”. 

Trener by Trener – kurs przeprowadzony przez Kontekst HR (120 godzin)

..i wiele innych ☺ 

Staż:

Centrum Pomocy Seksuologicznej we Wrocławiu.

Zakres działania:

Grupowe Treningi Umiejętności Społecznych,

Indywidualne konsultacje socjoterapeutyczne,

Diagnoza i terapia seksuologiczna,

Edukacja seksualna,

Stowarzyszenie Tęcza

Jak możesz pomóc

50zł*

* średni koszt 30 min. sesji terapeutycznej

100zł*

* średni koszt 1 godz. sesji terapeutycznej

400zł*

* średni miesięczny koszt terapii jednego podopiecznego

Dzięki Tobie możemy pomagać. Dziękujemy!

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami:

782370943

 782371728

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Tęcza" w Oławie

ul. 3 Maja 18j/u-18l/u, 55-200 Oława

recepcja - 782370943

biuro - 782371728

e-mail: zarzad@tecza-olawa.pl

REGON: 930955414
NIP: 9121471513
KRS: 0000083236

Skip to content