Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Tęcza w Oławie

Poznaj bliżej nasze Stowarzyszenie

Strona główna > Stowarzyszenie > O nas

Jak pomagamy

SPD „Tęcza” w Oławie

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Tęcza” jest organizacją, która ukierunkowana jest na niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym. Pomoc ta koncentruje się głównie na usprawnianiu i usamodzielnianiu Podopiecznych w celu stworzenia jak najlepszych możliwości funkcjonowania w społeczeństwie np. w rodzinie, szkole lub innym środowisku.

  Organizujemy wielokierunkowe i wieloetapowe procesy terapeutyczne dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży z uszkodzeniami centralnego układu nerwowego tj, dziecięce porażenie mózgowe, zespół Downa, autyzm i inne upośledzenia umysłowe i intelektualnie i inne…

W pracy terapeutyczno-rehabilitacyjnej wykorzystujemy najnowocześniejsze metody rehabilitacji, mamy wysoko doświadczoną kadrę terapeutów i nowocześnie wyposażone sale terapeutyczne.

Środki na rehabilitację pozyskujemy od organów publicznych i samorządowych, z organizowanych imprez i akcji charytatywnych, darowizn od firm i osób fizycznych.

Już teraz możesz pomóc Podopiecznym naszego Stowarzyszenia w walce o zdrowie.

Jak to się zaczęło

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Tęcza” w Oławie powstało z inicjatywy rodziców dzieci niepełnosprawnych przekształcając się w 1996 roku z Koła Dolnośląskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym („Ostoja”) w Stowarzyszenie. Jego powstanie było odpowiedzią na szerzenie się zjawiska niepełnosprawności wśród dzieci i młodzieży w Oławie i okolicach. Potrzebę utworzenia „Tęczy” dostrzegali przede wszystkim rodzice dzieci niepełnosprawnych, chcąc stworzyć dla nich na terenie Oławy warunki rehabilitacyjno-terapeutyczne.

Przy pomocy samorządu Miasta Oławy, innych instytucji publicznych i podmiotów prywatnych udało się utworzyć Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Tęcza”. Z upływem czasu Stowarzyszenie obejmowało opieką coraz większą liczbę dzieci z dysfunkcjami centralnego układu nerwowego. Początkowo w 1996 roku liczba podopiecznych wynosiła ok.30 osób, obecnie liczba podopiecznych zwiększyła się i wynosi około 200 osób.

Jak się rozwinęło

 

Dzięki wsparciu samorządów Gminy Oława, Miasta Oława, Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice, Gminy Domaniów w ramach realizacji projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego utworzono nowoczesne, wspaniale wyposażone Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjne w skład, którego weszły 3 placówki zapewniające kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych „od maluszka, do staruszka”: ośrodek terapeutyczno-rehabilitacyjny, warsztat terapii zajęciowej i zakład aktywności zawodowej.

Dokumenty prawne 

Statut Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Tęcza

Jak możesz pomóc

50zł*

* średni koszt 30 min. sesji terapeutycznej

100zł*

* średni koszt 1 godz. sesji terapeutycznej

400zł*

* średni miesięczny koszt terapii jednego podopiecznego

Dzięki Tobie możemy pomagać. Dziękujemy!

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami:

782370943

 782371728

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Tęcza" w Oławie

ul. 3 Maja 18j/u-18l/u, 55-200 Oława

recepcja - 782370943

biuro - 782371728

e-mail: zarzad@tecza-olawa.pl

REGON: 930955414
NIP: 9121471513
KRS: 0000083236

Skip to content