Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Tęcza w Oławie

Poznaj bliżej nasze Stowarzyszenie

Strona główna > Stowarzyszenie > O nas

Jak pomagamy

SPD “Tęcza” w Oławie

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Tęcza” jest organizacją, która ukierunkowana jest na niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym. Pomoc ta koncentruje się głównie na usprawnianiu i usamodzielnianiu Podopiecznych w celu stworzenia jak najlepszych możliwości funkcjonowania w społeczeństwie np. w rodzinie, szkole lub innym środowisku.

  Organizujemy wielokierunkowe i wieloetapowe procesy terapeutyczne dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży z uszkodzeniami centralnego układu nerwowego tj, dziecięce porażenie mózgowe, zespół Downa, autyzm i inne upośledzenia umysłowe i intelektualnie i inne…

W pracy terapeutyczno-rehabilitacyjnej wykorzystujemy najnowocześniejsze metody rehabilitacji, mamy wysoko doświadczoną kadrę terapeutów i nowocześnie wyposażone sale terapeutyczne.

Pomagamy BEZPŁATNIE! 

Środki na rehabilitację pozyskujemy od organów publicznych i samorządowych, z organizowanych imprez i akcji charytatywnych, darowizn od firm i osób fizycznych.

ZBIERAMY NA WYPOSAŻENIE
DO NOWO OTWIERANEJ PLACÓWKI !

Pomóż osiągnąć SAMOdzielność naszym podopiecznym

- nie mogą zostać z tym SAMI.
Możesz mieć wpływ na zmianę ich rzeczywistości.
POMÓŻ !

Już teraz możesz pomóc Podopiecznym naszego Stowarzyszenia w walce o zdrowie.

Jak to się zaczęło

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Tęcza” w Oławie powstało z inicjatywy rodziców dzieci niepełnosprawnych przekształcając się w 1996 roku z Koła Dolnośląskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym („Ostoja”) w Stowarzyszenie. Jego powstanie było odpowiedzią na szerzenie się zjawiska niepełnosprawności wśród dzieci i młodzieży w Oławie i okolicach. Potrzebę utworzenia „Tęczy” dostrzegali przede wszystkim rodzice dzieci niepełnosprawnych, chcąc stworzyć dla nich na terenie Oławy warunki rehabilitacyjno-terapeutyczne.

Przy pomocy samorządu Miasta Oławy, innych instytucji publicznych i podmiotów prywatnych udało się utworzyć Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Tęcza”. Z upływem czasu Stowarzyszenie obejmowało opieką coraz większą liczbę dzieci z dysfunkcjami centralnego układu nerwowego. Początkowo w 1996 roku liczba podopiecznych wynosiła ok.30 osób, obecnie liczba podopiecznych zwiększyła się i wynosi ponad 200 osób.

W 2019 roku uruchamiamy nowoczesne Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjne, w którym poza dotychczasową działalności będziemy pomagać również dorosłym niepełnosprawnym, często naszym byłym podopiecznym. Uruchamiamy dla nich miejsca, w których będą uczyć się samodzielności i pracy – Warsztaty Terapii Zajęciowej i Zakład Aktywności Zawodowej.

Dokumenty prawne 

Statut Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Tęcza

Jak możesz pomóc

50zł*

* średni koszt 30 min. sesji terapeutycznej

100zł*

* średni koszt 1 godz. sesji terapeutycznej

400zł*

* średni miesięczny koszt terapii jednego podopiecznego

Dzięki Tobie możemy pomagać. Dziękujemy!

Nasze Dzieci

SPD "Tęcza" w Oławie

Naszymi podopiecznymi są dzieci od pierwszych miesięcy życia aż do dorosłości. Oferta Stowarzyszenia skierowana jest w szczególności do dzieci i młodzieży jednak nie stanowi złamania postanowień statutu przyjęcie do rehabilitacji osoby, która już jest pełnoletnia, bądź przekroczyła 26 lat, jeżeli ze względu na swoje indywidualne właściwości powinna zostać objęta opieką terapeutyczną.  Większość  podopiecznych odwiedza nas nawet kilka razy w tygodniu. Z radością obserwujemy jak wielu z byłych podopiecznych  radzi sobie w społeczeństwie, uczęszcza do szkoły,rozwija swoje pasje.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami:

Imię i nazwisko

 782370943,  782371728

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Tęcza" w Oławie

ul. 3 Maja 18j/u-18l/u, 55-200 Oława

recepcja - 782370943

biuro - 782371728

e-mail: spdtecza@wp.pl

REGON: 930955414
NIP: 9121471513
KRS: 0000083236