Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Tęcza w Oławie realizuje pilotaż Standardów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej realizowanego w projekcie „AKTYWNI NIEPEŁNOSPRAWNI – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych” PO WER 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji pilotażu obejmuję 12 miesięcy – od 1 lutego 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.

W maju 2022 roku, we współpracy z partnerami projektu ze strony PFRON oraz PSONI, rozpoczęliśmy nasze działania w celu wprowadzania tych Standardów.

Celem wprowadzenia Standardów jest:

· Podniesienie jakości i skuteczności działań realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej,

· Przyjęcie prawa do samostanowienia uczestników WTZ za kluczową zasadę działania warsztatów na każdym etapie pobytu,

· Wzmocnienie prozatrudnieniowej roli WTZ,

· Ujednolicenie metod działania na etapie diagnozy, tworzenia i realizacji indywidualnych programów rehabilitacji oraz oceny postępów uczestników,

· Wzmocnienie współpracy WTZ z otoczeniem,

· Podniesienie kwalifikacji kadry merytorycznej WTZ

W ramach pilotażu Standardów funkcjonowania WTZ otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 64 960,80 zł na dostosowanie pomieszczeń i niezbędne wyposażenie do prowadzenia terapii  zgodnie z wypracowanymi Standardami.

Plakat „Aktywni niepełnosprawni”

Skip to content