W dniu 21 lutego odbyło się oficjalne otwarcie Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego utworzonego przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Tęcza” w Oławie przy ul. 3 Maja 18j/u-18l/u.

W ramach Centrum swoją działalność rozpoczęły 3 placówki gwarantujące rehabilitację osób niepełnosprawnych „od maluszka, do staruszka”: Ośrodek Terapeutyczno-Rehabilitacyjny, Warsztat Terapii Zajęciowej i Zakład Aktywności Zawodowej.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Pani Dyrektor Bogusława Kulińska reprezentująca Urząd Marszałkowski, pełniący obowiązki wójta Pan Henryk Kuriata, Burmistrz miasta Oława Pan Tomasz Frischmann, wiceburmistrz Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice Romuald Piórko i Prezes Stowarzyszenia Pani Wiesława Pohoriło. W otwarciu uczestniczyło wielu zaproszonych gości , reprezentantów władz samorządowych, biznesu, partnerów, przyjaciół , pracowników i rodziców.

Podczas otwarcia zaprezentowano historię Stowarzyszenia od jego powstania do dzisiejszej działalności. Całość została uświetniona występami artystycznymi niepełnosprawnych podopiecznych. Spośród zaproszonych gości w sposób szczególny podziękowano wszystkim, bez których Centrum nie mogłoby powstać. Po części oficjalnej goście zwiedzili Centrum a następnie zostali ugoszczeni pysznym obiadem przygotowanym przez pracowników Zakładu Aktywności Zawodowej.

Skip to content