Już za kilka miesięcy w miejscu starych stajni i ujeżdżalni przy ulicy 3 Maja  w Oławie powstanie  nowoczesne Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjne prowadzone przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Tęcza” w Oławie.

Będzie to pierwsze miejsce w powiecie zapewniające kompleksową rehabilitację uwzględniającą wszystkie rodzaje potrzeb osób niepełnosprawnych w procesie rehabilitacyjnym, łącząc rehabilitacje medyczną, społeczną, zawodową i psychologiczną obejmującą swoją opieką również dorosłe osoby niepełnosprawne.

ZOBACZ WIRTUALNY SPACER >>

Zadania te będą realizowane przez:

  • Ośrodek Terapeutyczno-Rehabilitacyjny
  • Warsztaty Terapii Zajęciowej
  • Zakład Aktywności Zawodowej

 

OŚRODEK TERAPEUTYCZNO-REHABILITACYJNY

Ośrodek będzie miejsce, w którym będzie kontynuowana dotychczasowa działalność stowarzyszenia: wielokierunkowe procesy terapeutyczno-rehabilitacyjne dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży , szczególnie ze schorzeniami centralnego układu nerwowego tj. zespół Downa, autyzm, dziecięce porażenie mózgowe i inne .

Skip to content