Celem  Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ) jest aktywne wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, oraz  stwarzanie osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Uczestnikami Warsztatów (WTZ) będą niepełnosprawne dzieci i młodzież posiadające orzeczenie o niepełnosprawności oraz dorosłe osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności: lekkim, umiarkowanym i znacznym.

Udział osoby niepełnosprawnej w WTZ ma przyczynić się do rozwijania umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej oraz  psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy.

Planowane jest utworzenie WTZ dla 30 osób w formie ośrodka dziennego pobytu – 7 godzin dziennie. Planowane jest uruchomienie  6 pracowni:

  • gospodarstwa domowego,
  • komputerowej,
  • arteterapii (leczenie sztuką, czyli muzyką, plastyką, ruchem lub literaturą)
  • ceramicznej,
  • umiejętności zawodowych.

W każdej pracowni będziemy pracować nad ogólnym  usprawnieniem życia uczestników, rozwijaniem umiejętności wykonywania czynności życia codziennego, zaradności osobistej uczestników.

Będziemy przygotowywać uczestników do życia w środowisku społecznym miedzy innymi przez rozwój umiejętności planowania i komunikowania się, dokonywania wyborów, decydowania o swoich sprawach oraz innych umiejętności niezbędnych w niezależnym życiu.

 

 

Skip to content