Akcja SAMOdzielni ale nie SAMI

 

 

SAMOdzielni – ale nie SAMI

Pracujesz, masz swoja firmę, rodzinę. Nie potrzebujesz pomocy podczas wykonywania najprostszych czynności.

Jesteś samodzielny.
Spotykasz się z przyjaciółmi, rozwijasz swoje pasje.

TO TAKIE OCZYWISTE ?

ZOBACZ FILM , POMÓŻ !

ZBIERAMY NA WYPOSAŻENIE
DO NOWO OTWIERANEJ PLACÓWKI !

Pomóż osiągnąć SAMOdzielność naszym podopiecznym

- nie mogą zostać z tym SAMI.
Możesz mieć wpływ na zmianę ich rzeczywistości.
POMÓŻ !

NA CO ZBIERAMY ?

Sprzęt komputerowy

Drukarka

Pralka

Piekarnik

Szafa chłodnicza

Mikrofalówka

Odkurzacz

Mikser

Czajnik

Kamera video

I wiele innych sprzętów
do podstawowego fukcjonowania placówki

Poznaj Nas

    Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Tęcza” w Oławie od 22 lat zajmuje  się rehabilitacją niepełnosprawnych dzieci i młodzieży głównie ze schorzeniami centralnego układu nerwowego tj. zespół Downa, autyzm, porażenie mózgowe i inne. Dzięki rehabilitacji prowadzonej od urodzenia w Stowarzyszeniu setki dzieci mogły podjąć naukę w szkole czy innej placówce edukacyjnej.

Po zakończeniu edukacji ( zazwyczaj w wieku 24 lat) niepełnosprawne osoby dorosłe zostają bez perspektyw na przyszłość. Zostają poza „systemem”. Jeżeli nie podejmą żadnej aktywności społecznej albo zawodowej dochodzi do pogorszenia ich stanu zdrowia, wycofania i wykluczenia.

My nie możemy na to pozwolić. Często byliśmy z nimi jak stawiali pierwsze kroki.

To dla nich i ich rodzin tworzymy miejsce, w którym poza rehabilitacją ruchową, wsparciem medycznym, psychologicznym uruchamiamy Warsztaty Terapii Zajęciowej i Zakład Aktywności Zawodowej. Będą to placówki, w których będziemy uczyć ich samodzielności, współpracy, bycia w społeczeństwie ale również stworzymy we własnym lokalu gastronomicznym i firmie  porządkowej 24 miejsca pracy.

Już w czerwcu skończy się adaptacja budynku. Mamy budynek, podstawowe wyposażenie.
Żeby uruchomić to wspaniałe miejsce budowania samodzielności  potrzebujemy zakupić niezbędne maszyny, urządzenia i materiały.
Takie osoby jak Dominika i Mateusz bardzo potrzebują tego miejsca.

Jak możesz pomóc ?

KLIKNIJ NIŻEJ WPŁACAM 

LUB WPŁAĆ DOWOLNą KWOTę NA KONTO:
459585 0007 0010 0008 4404 0001

ZOSTAN FUNDATOREM JEDNEJ Z PRACOWNI* SKONTAKTUJ SIE Z NAMI!
603 238 631

*średni koszt wyposażenia jednej pracowni w Warsztatach Terapii Zajeciowej to 15 tys złotych – uruchamiamy 5 pracowni. Koszt doposażenia lokalu gastronomicznego to
80 tys. złotych

Dzięki Tobie możemy pomagać. Dziękujemy!

 

Nasi Podopieczni

 

SPD "Tęcza" w Oławie

Naszymi podopiecznymi są osoby niepełnosprawne od urodzenia do dorosłości, szczególnie z uszkodzeniami centralnego układu nerwowego, z zespołem Downa, spectrum autyzmu, upośledzeniem psychicznym i intelektualnym, porażeniem mózgowym i innymi schorzeniami.

Obejmujemy opieką naszych podopiecznych „od maluszka do staruszka” poprzez szerokie, wielokierunkowe wsparcie procesów rehabilitacyjno-terapeutycznych w okresie od noworodka, przez okres przedszkolny, wczesnoszkolny i dorastania.  Po zakończeniu okresu edukacji nasi podopieczni mogą zostać objęci szerokim zakresem rehabilitacji zdrowotnej, społecznej i zawodowej w Warsztacie Terapii Zajęciowej a następnie mogą podjąć pracę w Zakładzie Aktywności Zawodowej, w której poza integracją społeczną, rehabilitacją zawodową również prowadzona jest rehabilitacja zdrowotna.

Ten kompleksowy zakres pomocy naszym podopiecznym ma ogromny wpływ na całokształt ich funkcjonowania. Pomaga im  rozpocząć i kontynuować  naukę, rozwijać pasje, funkcjonować samodzielnie w społeczeństwie , cieszyć się życiem.

Naszą największą radością jest ich uśmiech, postępy, samodzielność, poprawa stanu zdrowia.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami:

Imię i nazwisko

782371728, 782370943

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Tęcza" w Oławie

ul. 3 Maja 18j/u-18l/u, 55-200 Oława

recepcja - 782370943

biuro - 782371728

e-mail: zarzad@tecza-olawa.pl

REGON: 930955414
NIP: 9121471513
KRS: 0000083236