Akcja SAMOdzielni ale nie SAMI

 

 

SAMOdzielni – ale nie SAMI

Pracujesz, masz swoja firmę, rodzinę. Nie potrzebujesz pomocy podczas wykonywania najprostszych czynności.

Jesteś samodzielny.
Spotykasz się z przyjaciółmi, rozwijasz swoje pasje.

TO TAKIE OCZYWISTE ?

ZOBACZ FILM , POMÓŻ !

ZBIERAMY NA WYPOSAŻENIE
DO NOWO OTWIERANEJ PLACÓWKI !

Pomóż osiągnąć SAMOdzielność naszym podopiecznym

- nie mogą zostać z tym SAMI.
Możesz mieć wpływ na zmianę ich rzeczywistości.
POMÓŻ !

NA CO ZBIERAMY ?

Sprzęt komputerowy

Drukarka

Pralka

Piekarnik

Szafa chłodnicza

Mikrofalówka

Odkurzacz

Mikser

Czajnik

Kamera video

I wiele innych sprzętów
do podstawowego fukcjonowania placówki

Poznaj Nas

    Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Tęcza” w Oławie od 22 lat zajmuje  się rehabilitacją niepełnosprawnych dzieci i młodzieży głównie ze schorzeniami centralnego układu nerwowego tj. zespół Downa, autyzm, porażenie mózgowe i inne. Dzięki rehabilitacji prowadzonej od urodzenia w Stowarzyszeniu setki dzieci mogły podjąć naukę w szkole czy innej placówce edukacyjnej.

Po zakończeniu edukacji ( zazwyczaj w wieku 24 lat) niepełnosprawne osoby dorosłe zostają bez perspektyw na przyszłość. Zostają poza „systemem”. Jeżeli nie podejmą żadnej aktywności społecznej albo zawodowej dochodzi do pogorszenia ich stanu zdrowia, wycofania i wykluczenia.

My nie możemy na to pozwolić. Często byliśmy z nimi jak stawiali pierwsze kroki.

To dla nich i ich rodzin tworzymy miejsce, w którym poza rehabilitacją ruchową, wsparciem medycznym, psychologicznym uruchamiamy Warsztaty Terapii Zajęciowej i Zakład Aktywności Zawodowej. Będą to placówki, w których będziemy uczyć ich samodzielności, współpracy, bycia w społeczeństwie ale również stworzymy we własnym lokalu gastronomicznym i firmie  porządkowej 24 miejsca pracy.

Już w czerwcu skończy się adaptacja budynku. Mamy budynek, podstawowe wyposażenie.
Żeby uruchomić to wspaniałe miejsce budowania samodzielności  potrzebujemy zakupić niezbędne maszyny, urządzenia i materiały.
Takie osoby jak Dominika i Mateusz bardzo potrzebują tego miejsca.

Jak możesz pomóc ?

KLIKNIJ NIŻEJ WPŁACAM 

LUB WPŁAĆ DOWOLNą KWOTę NA KONTO:
459585 0007 0010 0008 4404 0001

ZOSTAN FUNDATOREM JEDNEJ Z PRACOWNI* SKONTAKTUJ SIE Z NAMI!
603 238 631

*średni koszt wyposażenia jednej pracowni w Warsztatach Terapii Zajeciowej to 15 tys złotych – uruchamiamy 5 pracowni. Koszt doposażenia lokalu gastronomicznego to
80 tys. złotych

Dzięki Tobie możemy pomagać. Dziękujemy!

Nasze Dzieci

SPD "Tęcza" w Oławie

Naszymi podopiecznymi są dzieci od pierwszych miesięcy życia aż do dorosłości. Oferta Stowarzyszenia skierowana jest w szczególności do dzieci i młodzieży jednak nie stanowi złamania postanowień statutu przyjęcie do rehabilitacji osoby, która już jest pełnoletnia, bądź przekroczyła 26 lat, jeżeli ze względu na swoje indywidualne właściwości powinna zostać objęta opieką terapeutyczną.  Większość  podopiecznych odwiedza nas nawet kilka razy w tygodniu. Z radością obserwujemy jak wielu z byłych podopiecznych  radzi sobie w społeczeństwie, uczęszcza do szkoły,rozwija swoje pasje.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami:

Imię i nazwisko

782371728, 782370943

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Tęcza" w Oławie

ul. 3 Maja 18j/u-18l/u, 55-200 Oława

recepcja - 782370943

biuro - 782371728

e-mail: spdtecza@wp.pl

REGON: 930955414
NIP: 9121471513
KRS: 0000083236